Pokud
jste se nemohli dostavit na RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ, tak do této
sekce budu ukládat záznamy o jejich programu, aby se všichni
dozvěděli důležité informace
.

Business People Group

 

3. rodičovské konzultace pro rodiče žáků II.stupně dne 9.1.2018 od 15.30 - 18.00 hodin:

Program:

- individuální konzultace s rodiči žáků všech ročníků II. stupně

 

2. rodičovské konzultace pro rodiče žáků II.stupně dne 21.11. od 15.30 hodin:

Program:

- individuální konzultace s rodiči žáků všech ročníků II. stupně

 

1. třídnická schůzka ze dne 21.9. od 16.30 hodin:

Program:
 
- přivítání rodičů na začátku nového školního roku
- připomenutí omlouvání dětí (absence) viz. Školní řád na webu školy
 
Omluvenky:...............................................................................................................................................................
- v den nepřítomnosti zavolat/zaslat alespoň sms třídní učitelce, že žák/žákyně nebude ve škole přítomen/mna
      - po návratu po nemoci přinést s sebou písemnou omluvenku v ŽK, nebo zaslat prostřednictvím elektronické ŽK
                - pokud víte dopředu, že potřebujete žáka/ žákyni omluvit na více dní, je třeba nejdříve zažádat prostřednictvím žádosti (viz sekce školní dokumnety na webu) třídního učitele, který žádost postoupí řediteli školy. 
 
Vyzvedávání žáků z výuky:.....................................................................................................................................................
- žáky si musejí z vyýuky vyzvednout osobně rodiče, nebo rodinný příslušník, který je zmocněn k vyzvedávání žáka/žákyně
- vyzvednout žáka/žákyni osobně z budovy školy (zadní vchod)
 

! Pokud se udělá žákům nevolno v průběhu výuky, vyrozumí o tom  rodiče třídní učitel telefonem a domluví se spolu na dalším postupu.

- do třídního fondu budu vybírat 50,-kč
- chování žáků, preventivní opatření sociálně patologických jevů
 
Diskuse:
- obědy ve školní jídelně